تاریخچه مفتول در جهان

در ابتدا، مفتول کشیده نمی شد، بلکه بوسیله چکش کاری روی میله حاصل می گردید و یا اینکه بوسیله برش دادن ورق بدست می آمد. حلقه های مفتول کشش یافته در پوشش های زره های تولید سال ۶۶ در آگسبورگ استفاده می شد که درنزدیکی استامبول یافت شده است. درموزه Drahtmuseum در آلتنا ، صفحات کشش مربوط به Suedtyrol دویست …