آشنایی با انواع رزوه و کلگی پیچ

در این پست سعی کردیم تصویر کامل از انواع و اقسام رزوه و کلگی پیچ های موجود در دنیا را قرار دهیم، تا کسانی که آشنایی کاملی از پیچ ندارند، بیشتر پیچ ها را بشناسند. در این تصویر اکثر دنده ها و حدود ۹۰% کلگی های مهم روز دنیا از جمله کلگی های (دوسو، چهارسو، دوسو چهارسو، ستاره ای و…) …