آشنایی با انواع رزوه و کلگی پیچ

در این پست سعی کردیم تصویر کامل از انواع و اقسام رزوه و کلگی پیچ های موجود در دنیا را قرار دهیم، تا کسانی که

آشنایی کاملی از پیچ ندارند، بیشتر پیچ ها را بشناسند. در این تصویر اکثر دنده ها و حدود ۹۰% کلگی های مهم روز دنیا از

جمله کلگی های (دوسو، چهارسو، دوسو چهارسو، ستاره ای و…) و دنده های (میلیمتری یا مهره خور، خودکاری،

Fastite، Taptite، remform، خودقلاویز و…) گنجانده شده است. امیدواریم با دیدن این تصویر دید شما نسبت به دنیای

بزرگ پیچ ها وسیعتر شود.